TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PALM GARDEN

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PALM GARDEN

Hiện tại công trình đang trong quá trình hoàn thiện móng. Công trường đang làm việc gấp rút 3 ca/ ngày để kịp với tiến độ đã đề ra:
tien-do-xay-dung-sunrise-city-le-van-luong
Công trường ngày 16/05/2016
tien-do-xay-dung-sunrise-city-le-van-luong
Công trường ngày 26/05/2016